WATCHGLASS

watchglass | savonetteglass | bezel
pocket watchglass | wrist watch glass | saphirglass
replacement for broken watchglasses

ø inside height special feature price Timestamp
045 mm 7 mm   16 € 1582718480
050 mm 5 mm   19 € 1582718483
059 mm 5 mm   21 € 1582718489
070 mm 5 mm   24 € 1582718491
079 mm 5 mm   26 € 1582718493
079 mm 11 mm   50 € 1582718494
098 mm 7 mm   29 € 1582718496
110 mm 7 mm   32 € 1578311844
120 mm 10 mm with Facette 160 € 1593083420
133 mm 20 mm edge needs to be sanded 80,00 € 1593083634
150 mm 8 mm   39 € 1578311847
301 mm 18 mm   78 € 1578311848
304 mm 17 mm   78 € 1578311849
424 mm 33 mm   98 € 1578311850
522 mm 33 mm   105 € 1582718486

call me
Phone: +49 4252-9092411, Cellphone: +49 160-4061104
mail: info@glass-domes-online.com